Taras z płyt śrutowanych Rock (Buszrem) w połączeniu z kostką Novator, kolor wapień muszlowy (Bruk-Bet)